Τα ομαδικά παιχνίδια ενισχύουν τον αλληλοσεβασμό των παιδιών

Posted by jmthinkplus 27/07/2020 0 Comment(s)

Το παιχνίδι επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του παιδιού. Είναι αποτέλεσμα της έμφυτης τάσης του για παρατήρηση και κοινωνικοποίηση. Δυο έννοιες που θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών.

Αρχικά μέσα από το ατομικό παιχνίδι, το παιδί αναγνωρίζει την ατομικότητα του και την προσωπική του αξία. Καλλιεργεί την εφευρετικότητα και τη δημιουργικότητα του. Η ενασχόληση του παιδιού με τα ομαδικά παιχνίδια γίνεται από το τρίτο έτος και μετά, που το παιδί μπορεί να συνυπάρχει με άλλα παιδιά διαμορφώνοντας μία μικρή ομάδα συνομηλίκων του. Το ομαδικό παιχνίδι, προσφέρει στο παιδί τα οφέλη της ψυχικής επαφής με άλλα άτομα. Κινητοποιεί τις σωματικές και ψυχικές του δυνάμεις, αναπτύσσει το θάρρος, την υπομονή, την ανοχή στο διαφορετικό και τη συντροφικότητα. Το παιδί μαθαίνει να λειτουργεί με κανόνες, να σέβεται το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας, την αξία της συνεργασίας προς όφελος της ομάδας.

 

 

Ο αθλητισμός μάλιστα είναι αγαπημένο παιχνίδι για πολλά παιδιά, και θα πρέπει να γίνει και για όλα τα παιδιά. Είναι υποχρέωση των γονιών, κυρίως, να στρέψουν τα παιδιά τους προς το παιχνίδι και τον αθλητισμό.

Ο αθλητισμός έχει μεγάλα οφέλη και είναι κρίμα να τα στερείτε κάθε παιδί.

Τα οφέλη είναι αναρίθμητα για οποιοδήποτε άθλημα κι αν διαλέξει το παιδί, αλλά τα ομαδικά αθλήματα προσφέρουν εμπειρίες και ευκαιρίες πολύ διαφορετικές από τα ατομικά αθλήματα. Όσα κερδίζει ένα παιδί από τα ομαδικά αθλήματα, έχουν εφαρμογή ευρύτερα στη ζωή του και όλα τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν και να αποκτήσουν θετικές εμπειρίες μέσα από ένα ομαδικό άθλημα.

Αλληλοσεβασμός

Όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα ομαδικό άθλημα, ξοδεύουν αρκετό από το χρόνο τους με τους προπονητές και τους συμπαίκτες τους. Για να λειτουργήσει ομαλά αυτή η συνεύρεση και η συνεργασία των τόσων ατόμων, απαιτείται ένα πράγμα, ο αλληλοσεβασμός.

Το παιδί μαθαίνει να δείχνει απεριόριστο σεβασμό στον κόπο και στην προσπάθεια του συναθλητή του, αφού γνωρίζει και το ίδιο πόσο επίμοχθη είναι η διεκδίκηση της νίκης. Ενώ, παράλληλα, έχοντας πάντοτε κατά νου τη διάκριση της ομάδας, αναγνωρίζει και αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν στο πλαίσιο της συλλογικής αυτής προσπάθειας. Κατανοεί, άλλωστε, πως με το να επιχειρήσει να αποποιηθεί τις ευθύνες του ή να τις μεταθέσει σε κάποιον άλλο, θα ζημιώσει την απόδοση της ομάδας του, και άρα τον εαυτό του.

Ο αθλητισμός, οδηγεί στην ανάπτυξη και την εδραίωση ενός ουσιαστικού αλληλοσεβασμού για τους άλλους ανθρώπους, χωρίς αυτός ο αλληλοσεβασμός να γνωρίζει σύνορα, εθνικότητες ή άλλες διακρίσεις. Το κοινό ενδιαφέρον και οι κοινές προσδοκίες, λειτουργούν ως ισχυρός συνεκτικός δεσμός, που δεν κάμπτεται από επιμέρους διαφοροποιήσεις

Μέσα, λοιπόν, από τα ομαδικά αθλήματα το παιδί μαθαίνει να σέβεται και να εκτιμά όχι μόνο τις αποφάσεις του προπονητή του, αλλά να σέβεται και να εκτιμά τους συναθλητές του. Μαθαίνει να επικεντρώνεται στο σύνολο της ομάδας και όχι μόνο στον εαυτό του. 

Φροντίστε επομένως από νωρίς για την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού σας και για τη μετέπειτα σταδιοδρομία του, εγγράφοντάς το σε ένα σύλλογο ομαδικού αθλήματος. Και για να έχει ό,τι χρειάζεται, εξασφαλίστε του αθλητικό ρουχισμό υψηλής ποιότητας και λειτουργικότητας από την ATLAS Sportswear και σίγουρα μετέπειτα θα σας ευχαριστεί!