Ετικέτες: αθλητική εμφάνιση

Τα ομαδικά παιχνίδια ενισχύουν τον αλληλοσεβασμό των παιδιών

Τα ομαδικά παιχνίδια ενισχύουν τον αλληλοσεβασμό των παιδιών

jmthinkplus 27/07/2020 0
 Το παιχνίδι επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη του παιδιού. Είναι αποτέλεσμα της έμφυτης τάσης του για παρατήρηση και κοινωνικοποίηση. Δυο έννοιες που θεωρούνται αναπόσπαστο κομμάτι για τη σωστή ανάπτυξη των παιδιών.Αρχικά μέσα από το ατομικό παιχνίδι, το παιδί αναγνωρίζει την ατομικότητα του και την ...
Read More