Η σημασία της επιβράβευσης στον αθλητισμό

Posted by jmthinkplus 07/01/2020 0 Comment(s)

Από την παιδική μας ηλικία συνειδητοποιούμε πόσο σημαντική είναι η έννοια της επιβράβευσης όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και στη ζωή γενικότερα.

 

Η επιβράβευση αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην ανατροφή των παιδιών, δημιουργεί το συναίσθημα της σιγουριάς της ικανοποίησης, της χαράς και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια να κατακτήσουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν τα εφόδια που είναι απαραίτητα για το μέλλον. Στην παιδική ψυχολογία διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποί

α μας δείχνουν βασικά στοιχεία της συμπεριφοράς των παιδιών. Αρκετά παιδιά προκειμένου να κερδίσουν την αποδοχή των γονιών τους, προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή τους με διάφορους τρόπους.

Ο αθλητισμός προσφέρει το υπόβαθρο πάνω στο οποίο τα παιδιά μπορούν μέσω των θετικών επιβεβαιώσεων, των θετικών επιβραβεύσεων που θα δεχθούν είτε από τους γονείς, είτε από τους δασκάλους και ακόμα από τους συνομηλίκους συναθλητές, να αναπτύξουν σωστά και με υγιή τρόπο την προσωπικότητά τους. Η στάση των γονέων στην στις εκδηλώσεις του αθλητισμού, εξαρτάται από τον τρόπο και τις προσδοκίες που έχουν οι ηλίθιοι σχετικά με την εξέλιξη του παιδιού.

 

Τα παιδιά συμμετέχουν σε κάποιο αγώνισμα ή ξεκινούν ένα νέο άθλημα πολλές φορές Από την επαφή τους με τα άλλα παιδιά, από την προβολή που μπορεί να έχει ένα βήμα στην καθημερινότητά τους καθώς και από τον τρόπο που ίδιοι γονείς αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο άθλημα. Ανεξάρτητα από τους λόγους της επιλογής του αθλήματος, ένα είναι βέβαιο, ότι τα παιδιά μέσα από την συμμετοχή τους στο αγώνισμα και στον αθλητισμό γενικότερα, αποζητούν την αποδοχή και την επιβράβευση από τους γονείς σε μια σχέση με συγκεκριμένα οφέλη. Για το λόγο αυτό, παρατηρείται πολλές φορές, ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό μπορεί να είναι βοηθητικός και πολλές φορές ανασταλτικός, ανάλογα με την συμπεριφορά που δείχνουν οι ίδιοι προς τα παιδιά.

 

Τα συμπεράσματα των αμέτρητων ερευνών γύρω από την αθλητική ψυχολογία υποστηρίζουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελεί εξαιρετικά βοηθητικό παράγοντα στην εξέλιξη ενός παιδιού και πολύ περισσότερο η έννοια της επιβράβευσης μπορεί να βοηθήσει την εξέλιξη της σωστής ψυχολογίας και της γενικότερης πνευματικής υγείας των παιδιών. Η επιβράβευση είναι μια έννοια την οποία συναντάμε στην καθημερινότητα των παιδιών στην επαφή τους με τον αθλητισμό, από μια απλή κίνηση μέχρι την κατάκτηση ενός στόχου. Ο στόχος αυτός μπορεί να είναι πραγματικός, μπορεί να είναι όμως και νοητός. Η επιβράβευση λειτουργεί με σχεδόν μαγικό τρόπο στην ψυχολογία των παιδιών.

 

Στον ψυχολογικό τομέα, η ύπαρξη του αθλητικού ψυχολόγου εκπαιδεύει όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τους ίδιους τους γονείς για την σημασία της επιβράβευσης, η οποία στοχεύει να στηρίξει τα θετικά συναισθήματα και τα αισθήματα αυτοπεποίθησης, ενέργειας και αυτοεκτίμησης των παιδιών και όχι τα αρνητικά το οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σύγχυση και άγχος. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά εκπαιδεύονται σωστά ώστε να μπορούν να γίνουν ώριμοι έφηβοι και πολύ περισσότερο, συναισθηματικά ολοκληρωμένοι ενήλικες τόσο για το μέλλον τους όσο και για την κοινωνία της οποίας θα είναι μέλη.

 

Η επιβράβευση στον αθλητισμό λειτουργεί με εξαιρετικά θετικό τρόπο και μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, όσος και τους ίδιους τους γονείς οι οποίοι συνειδητοποιούν τη σημασία της σωστής συμπεριφοράς σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους.

Ετικέτες: http://www.atlassportswear.gr/